Kontrakt 4

Remont syfonu pod rzeką Wisłą

 
Kontrakt 4 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V"  obejmuje remont syfonu pod rzeką Wisłą, składającego się z 3 odcinków każdy o dłgości 277 m. Syfon zlokalizowany jest w pobliżu stopnia wodnego Dąbie. Remont zostanie przeprowadzony  za pomocą rękawa utwardzanego UV.