Kontrakt 25

Remont rurociągów magistralnych

 
Kontrakt 25, projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” polegać będzie na remoncie przewodów magistralnych za pomocą metod wykładania rękawem wykonanym z włókien poliestrowych i nylonowych lub metody ciasno pasowanej. Inwestycja prowadzona będzie w ulicach Opolskiej, Broniewskiego - położonych na terenie dzielnicy Prądnik Biały i Bieńczyce.