Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi

Znaleziono 96 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 784/SW-22/2017 Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Podbipięty i Sochy oraz Orleańskiej w Krakowie. 06/11/2017
do godz. 09:15
29/11/2017
2. 785/SK-23/2017 Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i sanitarnej z budową przyłączy kanalizacyjnych oraz przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Schonborna w Krakowie 02/11/2017
do godz. 09:15
24/11/2017
3. 949/PN-67/2017 Sukcesywne dostawy ogumienia dla potrzeb MPWIK SA wraz z dostawą na Stację Obsługi Pojazdów Zakładu Transportu przy ul. Lindego 9 w Krakowie 07/12/2017
do godz. 09:15
24/11/2017
4. 939/PN-64/2017 Prenumerata prasy i literatury fachowej wraz z sukcesywną dostawą w roku 2018 29/11/2017
do godz. 09:15
22/11/2017
5. Przetarg nr 4/2017 Sprzedaż samochodów używanych MPWiK S.A. 27/11/2017
do godz. 12:00
16/11/2017
6. 751/SW-21/2017 Budowa sieci wodociagowej z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Fabijańskich w Krakowie. 17/10/2017
do godz. 12:24
15/11/2017
7. 880/PN-62/2017 Sukcesywne dostawy armatury służącej do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową 22/11/2017
do godz. 09:15
08/11/2017
8. 700/SW-19/2017 Przebudowa sieci wodociągowej DN 200 mm w ul. Zabłocie w Krakowie 04/10/2017
do godz. 09:15
30/10/2017
9. 724/PN-58/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków sanitarnych oraz budowa i przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków na os. Skotniki 03/10/2017
do godz. 09:15
15/09/2017
10. 704/PN-55/2017 Dostawa wraz z montażem klap zwrotnych na przelewach burzowych 29/09/2017
do godz. 09:15
11/09/2017
11. 705/PN-56/2017 Zabezpieczenie / obarierowanie filtrów w Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa w Krakowie. 28/09/2017
do godz. 09:15
08/09/2017
12. 560/Sw-17/2017 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa odcinka kanału opadowego ze studzienkami wodnościekowymi w ul. Ks. Józefa w Krakowie. 17/08/2017
do godz. 09:15
06/09/2017