Woda na świecie

Powrót do strony głównej

Woda na świecie

Zapamiętaj! Woda pokrywa 70 % powierzchni globu.

  • Większość wody na świecie jest słona.
  • 88% zasobów wody słodkiej stanowią lodowce.
  • Jedynie 1% zasobów wodnych świata to woda pitna.
  • Większość krajów na świecie cierpi na deficyt wody. Norwegia, jako jedna z nielicznych posiada nadwyżki. Najgorsza sytuacja panuje w Afryce i niektórych krajach Azji.
  • Na świecie ponad jeden miliard dwieście milionów ludzi ma utrudniony dostęp do wody, a 200 milionów cierpi z pragnienia.