Kontrakt 1

       
Kontrakt 1  Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu 


Kontrakt obejmuje modernizację węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy w tym:
  • budowa zbiornika wyrównawczego osadu nadmiernego dla ustabilizowania parametrów osadu, a tym samym zwiększenia produkcji biogazu,
  • wymiana zbiornika biogazu na zbiornik o większej pojemności ok. 2000 m3,
  • budowa węzła oczyszczania biogazu obejmująca odsiarczanie i usuwanie organicznych związków krzemu,
  • wymiana pochodni gazowej wraz z rurociągiem i armaturą ze względu na zły stan istniejącej instalacji,
  • montaż turbiny biogazowej o nominalnej mocy elektrycznej 200 kW dla wykorzystania nadmiaru biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 
 

Postęp rzeczowy:


31.01.2019 - trwa przygotowanie materiałów przetargowych