Kontrakt 15

Kontrakt 15 - Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap VI


Inżynier  na bieżąco nadzoruje  i zarządza kontraktami na roboty.