Kontrakt 3

Kontrakt 3 - Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor  w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej.


Remont kolektora w technologii bezwykopowej, za pomocą paneli GRP (moduły) kanalizacyjne, wykonanych z żywic poliestrowych lub winyloestrowych wzmocnionych włóknem szklanym.Długość łączna kolektora: 1468 m.
 

Postęp rzeczowy:

31.01.2019 - Trwają prace projektowe.