Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 300 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 945/PN-51/2019 Sukcesywne dostawy chlorynu sodu do uzdatniania wody w ZUW Rudawa i ZUW Dłubnia. 27/08/2019
do godz. 09:15
06/08/2019
2. 931/DK-50/2019 Dostawa samochodu osobowo - towarowego wraz z zabudową do inspekcji TV rur i kanałów. 09/09/2019
do godz. 09:15
05/08/2019
3. 815/PO-39/2019 Wykonanie systemu bezpieczeństwa dla obiektów MPWiK SA w Krakowie. 21/08/2019
do godz. 10:00
02/08/2019
4. 925/PN-47/2019 Budowa wraz z wdrożeniem architektury sieciowej zapewniającej bezpieczną separację ruchu dla sieci przemysłowej OT – ETAP I. 23/08/2019
do godz. 09:15
31/07/2019
5. 926/PN-48/2019 Zaprojektowanie i montaż wagi przemysłowej celem ważenia samochodów wywożących osad, skratki, piasek na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy w Krakowie 23/08/2019
do godz. 09:45
30/07/2019
6. 755/PN-36/2019 Wymiana węgla aktywnego granulowanego na ZUW Rudawa. 20/08/2019
do godz. 09:30
30/07/2019
7. 924/PN-46/2019 Sukcesywna dostawa pylistego węgla aktywnego do uzdatniania wody w ZUW Dłubnia i ZUW Raba. 22/08/2019
do godz. 09:15
30/07/2019
8. 880/PN-43/2019 Budowa pompowni ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym i odcinkiem sieci kan. san. z przył. sieci kan. san. rurociągów tłocz. dla przejęcia ścieków z Gminy Igołomia, sieci kan. san. grawitacyj. oraz przebud. sieci wod.w ul. Wiązowej i Betonowej 29/08/2019
do godz. 09:15
29/07/2019
9. 891/PN-45/2019 Dostawa samochodów brygadowych dla MPWiK SA w Krakowie. 12/08/2019
do godz. 09:15
25/07/2019
10. 875/PN-42/2019 Sukcesywne dostawy nadmanganianu sodu do uzdatniania wody w ZUW Rudawa i ZUW Dłubnia. 19/08/2019
do godz. 09:15
22/07/2019
11. 852/PN-41/2019 Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Schweitzera Alberta 21 oraz ul. Orlej w Krakowie. 08/08/2019
do godz. 09:15
17/07/2019
12. Sprzedaż samochodów używanych przez MPWiK SA w Krakowie. 31/07/2019
do godz. 10:00
10/07/2019