Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi

Znaleziono 169 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 1340/SW-70/2019 „Przebudowa sieci wodociągowej DN150 w ul. Na Łąkach w Krakowie” 20/12/2019
do godz. 09:15
28/01/2020
2. 1326/PN-69/2019 Sukcesywne dostawy modułów do przekazu danych z wodomierzy 19/12/2019
do godz. 09:15
05/12/2019
3. 1313/PN-65/2019 Prenumerata prasy i literatury fachowej wraz z sukcesywną dostawą w 2020 r 05/12/2019
do godz. 09:15
19/11/2019
4. 1224/PN-62/2019 Monitorowanie przemieszczeń pionowych i poziomych obiektów ZUW Raba oraz pomiary piezometryczne i inklinometryczne. 12/11/2019
do godz. 09:15
25/10/2019
5. 1210/PN-61/2019 Sukcesywne dostawy koagulantu – wodny roztwór chlorku poliglinu (o zawartości glinu 8,0-8,4%) do uzdatniania wody 06/11/2019
do godz. 09:15
22/10/2019
6. 946/SW-8/2019 Przebudowa sieci wodociągowej na os. Albertyńskim w Krakowie. 05/09/2019
do godz. 09:15
08/08/2019
7. 925/PN-47/2019 Budowa wraz z wdrożeniem architektury sieciowej zapewniającej bezpieczną separację ruchu dla sieci przemysłowej OT – ETAP I. 23/08/2019
do godz. 09:15
31/07/2019
8. 755/PN-36/2019 Wymiana węgla aktywnego granulowanego na ZUW Rudawa. 20/08/2019
do godz. 09:30
30/07/2019
9. 924/PN-46/2019 Sukcesywna dostawa pylistego węgla aktywnego do uzdatniania wody w ZUW Dłubnia i ZUW Raba. 22/08/2019
do godz. 09:15
30/07/2019
10. 891/PN-45/2019 Dostawa samochodów brygadowych dla MPWiK SA w Krakowie. 12/08/2019
do godz. 09:15
25/07/2019
11. 875/PN-42/2019 Sukcesywne dostawy nadmanganianu sodu do uzdatniania wody w ZUW Rudawa i ZUW Dłubnia. 19/08/2019
do godz. 09:15
22/07/2019
12. 852/PN-41/2019 Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Schweitzera Alberta 21 oraz ul. Orlej w Krakowie. 08/08/2019
do godz. 09:15
17/07/2019