Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi

Znaleziono 152 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 602/PN-22/2019 Mechaniczne czyszczenie (na sucho) i usuwanie osadów z dna zespołu filtrów powolnych piaskowych oraz uzupełnienie dna, piaskiem filtracyjnym w Zakładzie Uzdatniania Wody „Bielany” w Krakowie. 05/06/2019
do godz. 09:15
21/05/2019
2. 280/SW-6/2019 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową przyłączy w ul. Norwida i Rusałek w Krakowie. 11/04/2019
do godz. 09:15
16/05/2019
3. 405/PN-17/2019 Sukcesywne dostawy koagulantu – wysokozasadowy chlorek poliglinu do uzdatniania wody w ZUW Raba. 26/04/2019
do godz. 09:15
12/04/2019
4. 346/PN-14/2019 Sukcesywne wykonywanie w okresie 3 lat prac geodezyjnych dla remontów oraz inwentaryzacji istniejących elementów sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krakowa 25/04/2019
do godz. 09:15
09/04/2019
5. 199/SK-5/2019 Przebudowa i budowa kanału sanitarnego D400 przy ul. Radzikowskiego w Krakowie 22/03/2019
do godz. 09:15
09/04/2019
6. 350/PN-15/2019 Sukcesywne dostawy urządzeń automatyki i systemów sterowania dla Zakładu Utrzymania Ruchu MPWiK S.A. 24/04/2019
do godz. 09:15
03/04/2019
7. 190/PN-9/2019 Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej na terenie Nastawni „Piaski Wielkie” w Krakowie oraz komory KP-3 w Sierczy 29/03/2019
do godz. 09:15
12/03/2019
8. 1/SW-1/2019 Przebudowa magistrali wodociągowej w rejonie ul. Wodociągowej oraz rurociągu przelewowo – spustowego ze Zbiornika Kościuszko w Krakowie 14/01/2019
do godz. 09:15
18/02/2019
9. 99/SK-3/2019 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zewnętrznej instalacji deszczowej przy ul. Sadzawki w Krakowie”. 26/02/2019
do godz. 09:15
12/02/2019
10. 3/SW-2/2019 Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej przy ul. Prandoty w Krakowie. 21/01/2019
do godz. 09:15
28/01/2019
11. 2/PN-1/2019 Sukcesywne dostawy nasuwek naprawczych do Magazynu Centralnego MPWiK S.A. 22/01/2019
do godz. 09:15
04/01/2019
12. 970/SW-39/2018 „Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Krakowskiej w Krakowie w ramach inwestycji ZIKiT” 07/11/2018
do godz. 09:30
05/12/2018