Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi

Znaleziono 106 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 173/SW-9/2018 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie. 09/04/2018
do godz. 09:15
27/04/2018
2. 147/SW-7/2018 Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Tynieckiej w Krakowie na odcinku od ul. Sodowej do ul. Ćwikłowej 26/03/2018
do godz. 09:15
24/04/2018
3. 200/SW-10/2018 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w ul. Księcia Józefa, Niemena i Orlej w Krakowie 11/04/2018
do godz. 09:15
20/04/2018
4. 145/SK-5/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych w os. Branice w Krakowie. 28/03/2018
do godz. 09:15
20/04/2018
5. 94/SK-2/2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Petrażyckiego i Skotnickiej w Krakowie. 01/03/2018
do godz. 09:15
11/04/2018
6. 95/SK-3/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirowej, ul. Jarockiego i ul. Druskiennickiej w Krakowie 14/03/2018
do godz. 09:15
21/03/2018
7. 2/PN-2/2018 Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor wzdłuż ul. Dymarek 15/03/2018
do godz. 12:00
06/02/2018
8. 3/PN-3/2018 Remont kolektora doprowadzającego ścieki do Oczyszczalni Kujawy – kolektor w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej 16/03/2018
do godz. 12:00
06/02/2018
9. 13/SK-1/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myślenickiej - bocznej w Krakowie. 04/01/2018
do godz. 09:15
25/01/2018
10. 784/SW-22/2017 Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Podbipięty i Sochy oraz Orleańskiej w Krakowie. 06/11/2017
do godz. 09:15
29/11/2017
11. 948/PN-66/2017 Sukcesywne dostawy wodomierzy przemysłowych dla MPWiK SA w Krakowie. 18/12/2017
do godz. 09:15
27/11/2017
12. 785/SK-23/2017 Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i sanitarnej z budową przyłączy kanalizacyjnych oraz przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Schonborna w Krakowie 02/11/2017
do godz. 09:15
24/11/2017