Menu mobile

Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Znaleziono 186 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 555/PN-31/2020 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w ul. Niwy w Krakowie. 25/08/2020
do godz. 09:15
07/08/2020
2. 551/PN-30/2020 Sukcesywna dostawa urządzeń AKPiA stosowanych w układach sterowania i automatyki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. 24/08/2020
do godz. 09:15
06/08/2020
3. 194/SW-7/2020 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Heila w Krakowie 28/07/2020
do godz. 09:15
14/07/2020
4. 234/SW-8/2020 Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Bojki 29/07/2020
do godz. 09:15
14/07/2020
5. 287/SW-9/2020 Przebudowa sieci wodociągowej DN 150 wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Kosynierów w Krakowie 30/07/2020
do godz. 09:15
14/07/2020
6. 475/PN-27/2020 Modernizacja obwodów siłowych pompy nr 1 i 2 w pompowni Ob.103 w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów 20/07/2020
do godz. 09:15
10/07/2020
7. 121/SW-4/2020 Budowa sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Krakowie 03/03/2020
do godz. 09:10
16/06/2020
8. 363/PN-25/2020 Świadczenie usług serwisowych wraz z wydłużeniem gwarancji urządzeń firmy HACH Lange zainstalowanych na terenie MPWIK – pomiary technologiczne 18/05/2020
do godz. 09:15
29/04/2020
9. 193/SK-6/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widłakowej i Bodzowskiej w Krakowie – zad. 1. 30/03/2020
do godz. 09:15
10/04/2020
10. 295/PN-20/2020 Dostawa sprzętu do zabezpieczenia pracy na wysokości wraz z montażem 08/04/2020
do godz. 10:15
17/03/2020
11. 279/PN-19/2020 Remont rozdzielnicy RG21 – dostawa i montaż nowych pól zasilających rozdzielni, mostów szynowych oraz rekonfiguracja SZR. 09/04/2020
do godz. 09:15
13/03/2020
12. 196/PN-14/2020 „Rozbudowa i modernizacja wraz z wdrożeniem architektury sieciowej zapewniającej bezpieczną separację ruchu dla sieci przemysłowej OT - ETAP II” 31/03/2020
do godz. 09:15
03/03/2020