Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 310 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 852/PN-41/2019 Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Schweitzera Alberta 21 oraz ul. Orlej w Krakowie. 08/08/2019
do godz. 09:15
17/07/2019
2. Sprzedaż samochodów używanych przez MPWiK SA w Krakowie. 31/07/2019
do godz. 10:00
10/07/2019
3. 793/PN-38/2019 Usuwanie awarii, wykonywanie remontów oraz budowa nowych instalacji w zakresie urządzeń energetycznych 18/07/2019
do godz. 09:15
08/07/2019
4. Sprzedaż samochodów używanych przez MPWiK SA w Krakowie. 23/07/2019
do godz. 10:00
02/07/2019
5. 792/PN-37/2019 Wykonanie bezwykopowego remontu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej na os. Stalowym w Krakowie 10/07/2019
do godz. 09:15
02/07/2019
6. 716/PN-32/2019 Remont kapitalny (wymiana) fragmentu kanału sanitarnego w ciągu ul. Białoruskiej w Krakowie. 11/07/2019
do godz. 09:15
12/06/2019
7. 721/PN-33/2019 Cynkowanie elementów stalowych 25/06/2019
do godz. 09:15
11/06/2019
8. 623/PN-26/2019 Dostawa spektrometru ICP-OES 11/06/2019
do godz. 09:15
28/05/2019
9. 602/PN-22/2019 Mechaniczne czyszczenie (na sucho) i usuwanie osadów z dna zespołu filtrów powolnych piaskowych oraz uzupełnienie dna, piaskiem filtracyjnym w Zakładzie Uzdatniania Wody „Bielany” w Krakowie. 05/06/2019
do godz. 09:15
21/05/2019
10. 280/SW-6/2019 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową przyłączy w ul. Norwida i Rusałek w Krakowie. 11/04/2019
do godz. 09:15
16/05/2019