Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 312 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 316/PN-55/2016 Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Hanny Mortkowicz - Olczakowej w Krakowie 16/05/2016
do godz. 09:15
28/04/2016
2. 270/PN-39/2016 Remont magistrali wodociągowej Ф 600 mm wraz z wymianą istniejącej armatury na odcinku od ul. Głowackiego i innych do ulicy Prądnikciej w Krakowie 10/05/2016
do godz. 09:15
20/04/2016
3. 293/PO-50/2016 Sukcesywne wykonywanie prac projektowych w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Krakowa 19/05/2016
do godz. 10:00
20/04/2016
4. 294/PO-51/2016 Sukcesywne wykonywanie prac projektowych w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych na terenie miasta Krakowa 19/05/2016
do godz. 10:00
20/04/2016
5. 278/PO-46/2016 Inżynier kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie - etap V” 20/06/2016
do godz. 09:30
19/04/2016
6. 283/PO-47/2016 Zintegrowany System Efektywności Energetycznej oraz wykonanie układów podnoszących efektywność energetyczną oczyszczalni 17/05/2016
do godz. 09:15
19/04/2016
7. 269/PO-38/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w osiedlach Przylasek Rusiecki i Wyciąże 02/06/2016
do godz. 09:15
19/04/2016
8. 273/PO-42/2016 Budowa piaskownika na Oczyszczalni Ścieków "Płaszow". 11/05/2016
do godz. 09:30
19/04/2016
9. 268/PO-37/2016 Budowa sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej z przyłączami w osiedlu Bronowice 02/06/2016
do godz. 10:00
19/04/2016
10. 267/PO-36/2016 Budowa kanalizacji z przyłączami w os. Chałupki. 09/06/2016
do godz. 09:30
19/04/2016