Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 310 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Jałowcowa Góra położonego na terenie gminy Dobczyce. 26/03/2019
do godz. 10:00
05/03/2019
2. 1/SW-1/2019 Przebudowa magistrali wodociągowej w rejonie ul. Wodociągowej oraz rurociągu przelewowo – spustowego ze Zbiornika Kościuszko w Krakowie 14/01/2019
do godz. 09:15
18/02/2019
3. 96/PN-6/2019 Wykonanie bezwykopowego remontu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w ciągu ulicy Piotra Wysockiego w Krakowie 27/02/2019
do godz. 09:15
14/02/2019
4. 100/SK-4/2019 Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przykanalikami do studni wpustowych w ul. Mistrzejowickiej, na odcinku od ROD do ul. Marycjusza 26/02/2019
do godz. 09:30
12/02/2019
5. 99/SK-3/2019 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zewnętrznej instalacji deszczowej przy ul. Sadzawki w Krakowie”. 26/02/2019
do godz. 09:15
12/02/2019
6. 74/PN-4/2019 Budowa kabla i stacji transformatorowej słupowej przy ul. Nałkowskiej w ramach przebudowy hydroforni sieciowej „Sidzina" 13/02/2019
do godz. 09:15
04/02/2019
7. 3/SW-2/2019 Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej przy ul. Prandoty w Krakowie. 21/01/2019
do godz. 09:15
28/01/2019
8. 59/PN-3/2019 Wymiana zbiornika magazynowego węgla aktywnego w STUO – Z.O.Ś. Płaszów. 11/02/2019
do godz. 09:15
28/01/2019
9. 16/PN-2/2019 Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Sidzina 31/01/2019
do godz. 09:15
11/01/2019
10. 2/PN-1/2019 Sukcesywne dostawy nasuwek naprawczych do Magazynu Centralnego MPWiK S.A. 22/01/2019
do godz. 09:15
04/01/2019