Tryb postępowania w celu zamontowania wodomierza

Powrót do strony głównej

Tryb postępowania w celu zamontowania wodomierza

1. Uzyskać zgodę (wystąpienie pisemne o wydanie informacji technicznej) MPWiK S.A. w Krakowie na montaż równoległego wodomierza, który jest możliwy jeżeli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nastąpiło wyodrębnienie części lub lokali, dla których są założone odrębne księgi wieczyste lub w obiekcie znajdują się lokale mieszkalne i usługowe podlegające różnym taryfą opłat za wodę.

2. Przedłożyć w MPWiK S.A. w Krakowie (dla uzyskania warunków przyłączeniowych) dokumentację projektową na zamontowanie równoległego wodomierza, zawierającą w części formalno - prawnej zgodę zainteresowanych na takie rozwiązanie.

3. Zgłosić rozpoczęcie prac przez uprawnioną firmę w celu wykonania przez nią podejścia dla wstawienia dodatkowego wodomierza.

4. Od równoległego wodomierza poprowadzić oddzielną instalację wewnętrzną.

5. Wykonane prace zgłosić do odbioru przez służby techniczne MPWiK S.A. w Krakowie.

Sprawy 1-2 można załatwić w Biurze Obsługi Klienta - Dział Techniczny.
Sprawy 3-5 można załatwić w Biurze Obsługi Klienta - Stanowisko Dokumentacji i Odbiorów.