Opis Projektu

   

 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

 
Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III"
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 


 

OPIS PROJEKTU (PROJEKT ZAKOŃCZONY)


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie ruszyło z kolejną inwestycją.  Wartość całkowita projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III” z VAT wynosi  94 875 601,04 zł. Pieniądze przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 15 tys. RLM zostaną wykorzystane na budowę zbiorników Górka Narodowa wschód oraz budowę nowej i  modernizację już istniejącej kanalizacji sanitarnej. Dofinansowanie umożliwi również refundację kosztów poniesionych przez MPWiK S.A. na budowę kanalizacji, którą zrealizowano w latach 2007-2012.

21 listopada 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Całkowity koszt projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III” opiewa na kwotę 94 875 601,04 zł z VAT z czego maksymalna wysokość dofinansowania z  Funduszu Spójności to: 40 883 869,69 zł co stanowi 53,193% kosztów kwalifikowanych.

Zaplanowane zadania w ramach III Etapu, obejmują:  budowę przy ulicy Węgrzeckiej w Krakowie, dwóch zbiorników Górka Narodowa wschód o pojemności 15 tys. m3 każdy, modernizację kolektora od ulicy Rollego do ulicy Stoczniowców oraz kolektora od ulicy Czarodziejskiej do rzeki Wilgi, o łącznej długość 5,2 km. Nowa kanalizacja, o długości 2,0 km, powstanie natomiast w ulicach: Malinowej, Jeleniogórskiej i Orzechowej, oraz  Piltza, Babińskiego, Spacerowej  i Morcinka. Cześć działań wchodzących w zakres  projektu stanowią odcinki kanalizacji, których budowa została zrealizowana w latach 2007-2012 roku w ulicach: Folwarcznej, Stawisko, Ślósarczyka, Pustynnej, Sudolskiej, a także w trzech ulicach: Wapowskiego, Tretówka i Hollendra w Krakowie-Sidzinie.

Zakres Projektu:
Kontrakty na budowy
Kontrakty usługowe
  • Kontrakt VI  Inżynier kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III”
  • Kontrakt VII Działania informacyjno-promocyjne dla Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap III”

Cel Projektu
Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III” stanowi kontynuacje działań zmierzających do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miasta Krakowa, poprawę infrastruktury technicznej oraz poprawę standardu życia mieszkańców. Realizacja projekt umożliwi rozszerzenie  dostępu do kanalizacji. Liczba mieszkańców, która zyska dostęp do sieci  szacowana jest na 3 683 osób, z czego około 420 nowych odbiorców zostało przyłączonych  w ramach zadania zrealizowanego w latach 2007-2012. Dwa zbiorniki Górka Narodowa o pojemności 15 tys. m3 każdy, które maja powstać  przy ulicy Węgrzeckiej będą natomiast stanowiły rezerwę wyrównawczą i awaryjną dla północno-wschodniej części miasta Krakowa. Pozwolą one również na stabilizację ciśnienia wody  na sieci wodociągowej i zlikwidują problem negatywnych skutków awarii głównych magistral  z ujęć Raba, Rudawa i Dłubnia. Innym aspektem jest możliwość rozwoju budownictwa w obszarze nowo powstałych obiektów czyli w rejonie osiedla Górka Narodowa. Modernizacja kanałów od ulicy Rollego do ulicy Stoczniowców oraz  od ulicy Czarodziejskiej do rzeki Wilgi, poprawi ich stan techniczny i parametry hydrauliczne. Należy również podkreślić znaczenie proekologiczne projektu. Projekt wpisuje się w zasady wyznaczające główne cele ekologiczne Polski i Unii Europejskiej.
 

DODATKOWE INFORMACJE

LINKI