Menu mobile

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Powrót do strony głównej

Polityka Prywatności i Plików Cookies MPWiK S.A. Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Data wejścia w życie: 02.09.2018 roku
 
Od dnia 25 maja 2018 r. w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Krakowie („MPWiK”) przykłada szczególną wagę do zapewnienia adekwatnej ochrony danych osobowych, zgodnej z wymogami RODO. W szczególności MPWiK wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą, opisane w niniejszej Polityce. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym pełną treść klauzuli informacyjnej można przeczytać tutaj.
 

Informacje ogólne


Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach internetowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Senatorskiej 1, 30-106.

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies przedstawia kwestie dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych przez MPWiK oraz wykorzystywania przez MPWiK Plików Cookies oraz podobnych technologii w związku z korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych, których operatorem jest MPWiK: www.wodociagi.krakow.pl, www.prostozkranu.krakow.pl, www.wedrowkikropelki.krakow.pl, www.akademiakropelki.krakow.pl, www.tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl, www.ebok.mpwik.krakow.pl („strony internetowe”).
 

Przetwarzanie danych osobowych


MPWiK przetwarzana dane osobowe użytkowników stron internetowych w oparciu o podstawy legalizujące takie przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad wskazanych w RODO oraz praw użytkowników.
 

Prawa użytkowników


Użytkownicy stron internetowych mają prawo żądać od administratora:
 
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz ich otrzymania ich kopii,
  • sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych na skutek wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych.

Użytkownicy stron internetowych mają także prawo do wycofania zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę.
 

Pliki Cookies oraz podobne technologie


W trakcie korzystania ze stron internetowych MPWiK może zbierać w sposób automatyczny dane dotyczące użytkownika, takie jak: adres IP, rodzaj przeglądarki lub systemu operacyjnego wykorzystywanego przez użytkownika. Dane te mogą być zbierane za pomocą Plików Cookies lub podobnych technologii, jak web beacon lub pixel.

Poprzez Pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników w trakcie korzystania przez nich ze stron internetowych. Pliki Cookies wykorzystywane są m.in. do poprawy jakości usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych, zapamiętywania ustawień i preferencji użytkowników.

Użytkownik może określić zasady wykorzystywania Plików Cookies (w tym zrezygnować z ich wykorzystywania) m.in. za pośrednictwem ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub za pośrednictwem witryn dostawców Plików Cookies podmiotów trzecich.

MPWiK wykorzystuje następujące rodzaje Plików Cookies na stronach internetowych:
  • sesyjne - tymczasowe Pliki Cookies usuwane wraz z momentem zakończenia danej sesji przeglądarki; sesyjne Pliki Cookies zapamiętują danego użytkownika w ramach jednej wizyty na stronie internetowej; służą one między innymi utrzymaniu sesji logowania użytkownika tak, aby nie musiał on ponownie logować się do strony internetowej w ramach tej samej wizyty, np. po przejściu do innej zakładki strony internetowej;
  • funkcjonalne – umożliwiają zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkowników na stronach internetowych, takich jak stosowany język, rozmiar fontu;
  • analityczne – umożliwiają pozyskiwanie danych analitycznych oraz statycznych związanych z korzystaniem ze stron internetowych.

MPWiK wykorzystuje na stronach internetowych następujące Pliki Cookies i podobne technologie podmiotów trzecich:

W zależności od rodzaju Pliku Cookies, może być on zapisywany na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej do czasu opuszczenia (wylogowania się) strony internetowej lub na czas żywotności danego Pliku Cookie.

Witryny, do których zostały podane odnośniki na stronach internetowych i nie są zarządzane przez MPWiK, mogą również używać Plików Cookies, natomiast podlegają one wyłącznie polityce prywatności tych stron i MPWiK nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Więcej informacji na temat Plików Cookies dostępne jest tutaj.
 

Postanowienia końcowe


MPWiK wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania na temat niniejszej Polityki należy kierować na adres: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl.

Zapisy niniejszej Polityki podlegają prawu polskiemu.