Kalkulator dla projektanta - Qhmax

Powrót do strony głównej

Kalkulator dla projektanta - Qhmax

ZABUDOWA
WSPÓŁCZYNNIKI
nd[-]
nh[-]
jd[l/MK,d]
Obliczenia 1
MK
Qdśr[m3/d]
Qhmax[l/s]
Obliczenia 2
Qhmax[l/s]
Qdśr[m3/d]
MK
2.0 powered by IAM