Legalizacja wodomierza

Powrót do strony głównej

Legalizacja wodomierza

Wodociągi Miasta Krakowa świadczą usługę „Wodomierz za wodomierz”.


 Jak wymienić wodomierz?
 
Stary wodomierz przyniesiony przez Klienta do Biura Obsługi Klienta ul. Senatorska 1, zostaje wymieniony na inny, uprzednio zregenerowany i zalegalizowany. Usługa dotyczy wodomierzy produkcji firm Powogaz i Metron, o średnicach Ø 15 i Ø 20 mm.
Koszt usługi wynosi: 60,27 zł brutto.
 
Istnieje również możliwość naprawy i legalizacji przedmiotowych wodomierzy mieszkaniowych, poprzez zamianę u Klienta wraz z montażem.
Koszt wymiany z montażem wynosi: 123,00 zł brutto.
 
Dostarczone przez Klientów wodomierze mieszkaniowe Ø 15 i Ø 20 mm produkcji firm Powogaz lub Metron są naprawiane i legalizowane w ciągu jednego dnia, tj. jeśli wodomierz będzie dostarczony przed godziną 8:00, to po naprawie i legalizacji będzie do odbioru w godzinach między 13:00, a 15:00. Jeśli zostanie dostarczony później, to będzie do odbioru następnego dnia roboczego.
 
W sprawie szczegółowych warunków realizacji tej usługi prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
 
  • 12 42-42-467
  • 12 42-42-468
  • 12 42-42-469 
 
UWAGA! Okres legalizacji wodomierzy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych wynosi 5 lat.