Inwestycje

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 17

1. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Barskiej i Komandosów odciążającej układ kanalizacji osiedla Podwawelskiego.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 2 818 063,57 Sieć kanalizacji ogołnospławnej - 736,5 2018-04-30

2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków os. Kostrze

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Instal Kraków SA, ul. K. Brandla 1, 30-732 Kraków 3 964 030,90 Modernizacja istniejącej infrastruktury,
Budowa nowych elementów wraz z
sieciami technologicznymi
2018-04-20

3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Stefanowicza

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ROBIN, ul. T. Kościuszki 53,  30-105 Kraków 162 200,00 Sieć wodociągowa – 200 2017-12-31

4. Budowa sieci wodociągowej z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Fabijańskich

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ROBIN, ul. T. Kościuszki 53,  30-105 Kraków 153 000,00 Sieć wodociągowa – 207,50
Przyłącza wodociągowe - 9 szt.
2018-04-30

5. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Skalnej

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA 3, Agnieszka Irzyk, Lipnik 327,   32-412 Wiśniowa 327 276,24 Sieć wodociągowa - 294 2018-03-12