Prawdy i mity

Dowiedz się więcej
http://www.prostozkranu.krakow.pl

Prawdy

Mity

WODĘ KRANOWĄ MOŻNA PIĆ
BEZ PRZEGOTOWANIA

 

Woda w krakowskich kranach jest czysta bakteriologicznie, tak więc jej gotowanie jest niepotrzebne. Wysoka temperatura zabija jedynie mikroorganizmy, a te są już wcześniej z kranówki usuwane.

TWARDA WODA MOŻE POWODOWAĆ
POWSTAWANIE KAMIENI RÓWNIEŻ
W  ORGANIZMIE

Powstawanie kamieni w organiźmie człowieka wynika głównie z zaburzeń metabolizmu i nie ma związku z twardością spożywanej wody. Kamienie w organizmie człowieka to złogi z nierozpuszczalnych szczawianów.

PRZEGOTOWANIE ZMIĘKCZA WODĘ

 

Przegotowanie wody powoduje wytrącenie w postaci osadu (kamienia) części minerałów – zwłaszcza związków wapnia i magnezu – co zmiękcza wodę, ale również powoduje zubożenie składu mineralnego wody. Z tego powodu gotowanie wody nie jest zalecane przy bezpośrednim spożyciu.

POWSTAJĄCE W WYNIKU CHLOROWANIA WODY ZWIĄZKI CHEMICZNE SĄ GROŹNE, GDYŻ KUMULUJĄ SIĘ W ORGANIzMIE (W  WYNIKU WIELOLETNIEGO PICIA WODY Z  KRANU)

Uboczne produkty dezynfekcji wody nie kumulują się w organizmie, ponadto ich stężenie w wodzie jest ściśle monitorowane i nigdy nie przekracza dopuszczalnych norm,
co oznacza, że są całkowicie bezpieczne.

JAKOŚĆ WODY W KRAKOWSKICH KRANACH JEST TAKA SAMA JAK JAKOŚĆ WODY W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Woda z Krakowskich Wodociągów jest równie wysokiej jakości jak woda w innych europejskich miastach, gdyż wymagania jakościowe, określone w  przepisach polskich są tak samo szczegółowe jak wymagania unijne, a  niektóre wskaźniki muszą spełniać jeszcze surowsze normy w stosunku do norm Unii.

CHLOR W WODZIE KRANOWEJ
JEST SZKODLIWY
 

Chlor jest środkiem dezynfekującym i gwarantem mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody. Stosowane w wodzie kranowej dawki chloru nie mają szkodliwego działania.

 

Dzięki wodociągom dostarczającym wodę
dezynfekowaną chlorem udało się powstrzymać
wyniszczające epidemie w ostatnim stuleciu
do niespotykanego dotychczas w rozwoju ludzkości,
wydłużenia się przeciętnej długści zycia.

Podziel się tą wiedzą ze znajomymi,
pobierz ulotkę.

Pobierz ulotkę w PDF