Obsługa Klienta

Powrót do strony głównej

Obsługa Klienta

Sala Obsługi Mieszkańców
ul. Senatorska 9
tel. 12 62-03-356, 12 42-42-372
 
Godziny pracy:
poniedziałek: 7:00 do 17:00
wtorek - piątek: 7:00 do 15:00
 
Dziennik Podawczy
ul. Senatorska 9, Sala Obsługi Mieszkańców
tel. 12-42-42-314
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), Rada Miasta Krakowa podjęła w dniu 27 maja 2015 roku Uchwałę NR XIV/270/15 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków". Zgodnie z §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, czyli od dnia 27 czerwca 2015 r.
 

PLIKI DO POBRANIA

ZOBACZ RÓWNIEŻ