Taryfa i cenniki

Powrót do strony głównej

Taryfa i cenniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny, decyzją
nr KR.RET.070.257.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W okresie od 24.05.2019 r. do 23.05.2020 r. obowiązywać będą ceny za 1 m3 dostarczanej wody, 1 m3 odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które wynoszą:
 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto
(w zł)
Cena brutto (w zł)
1. Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców 3,99 4,31
2. Cena za 1m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców 5,58 6,03
3. Opłata stała abonamentowa dla:
•  30-dniowego okresu rozliczeniowego
•  60-dniowego okresu rozliczeniowego
•  90-dniowego okresu rozliczeniowego
•  60-dniowego rozliczenia wynikającego z przepisów dot. przeciętnych norm
    zużycia wody
•  90-dniowego rozliczenia wynikającego z przepisów dot. przeciętnych norm
    zużycia wody
 
4,90
4,90
4,90

1,96

1,96
5,29
5,29
5,29

2,12

2,12
4. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych.
0,028 0,030

 
     

Cena brutto zawiera 8% podatku VAT.