Menu mobile

Taryfa i cenniki

Powrót do strony głównej

Taryfa i cenniki Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. uprzejmie informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.35.2021 z dnia 12 maja 2021r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
W okresie od 28.05.2021 r. do 27.05.2022 r. obowiązywać będą ceny za 1m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które wynoszą:

 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto
(zł)
Cena brutto (zł)
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców. 4,39 4,74
2. Cena za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców. 5,80 6,26
3. Opłata stała abonamentowa dla:
•  30-dniowego okresu rozliczeniowego
•  60-dniowego okresu rozliczeniowego
•  90-dniowego okresu rozliczeniowego
•  60-dniowego rozliczenia wynikającego z przepisów dot. przeciętnych norm
    zużycia wody


6,16
6,16
6,16

2,41
 


6,65
6,65
6,65

2,60
 
4. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych.
0,035 0,038
Cena brutto zawiera 8% podatku VAT.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) art. 24g, dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy (tj. do dnia 27 maja 2021 roku włącznie).
 
Wodociągi Miasta Krakowa nieustannie realizują programy inwestycyjne o bezprecedensowej skali i zakresie, skutecznie pozyskując dofinansowanie z funduszy unijnych. Prowadzona systematycznie modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w istotny i wymierny sposób przyczynia się do rozwoju miasta, podnosząc tym samym komfort życia jego mieszkańców i przyszłych pokoleń. Wodociągi Miasta Krakowa, obsługując ponad milion użytkowników dokładają wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. 

PLIKI DO POBRANIA