Formularze i wnioski

Powrót do strony głównej

Formularze i wnioski Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
WNIOSKI
Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków - DRUK NR ITT-1 (formularz F4-5-1)
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia sieci – DRUK NR ITT-2 (formularz F4-5-5)
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci – DRUK NR ITT-3 (formularz F4-5-8)
Wniosek o wydanie opinii technicznej do rozwiązań projektowych - DRUK NR ITT-4 (formularz F4-5-11)
Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej - formularz F4-3-2
Wniosek o wydanie potwierdzenia wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - formularz F3-5-1
Informacja o ochronie danych osobowych
Wniosek o zmianę danych objętych umową - formularz F3-5-2
Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
(zgłoszenie zmiany danych objętych umową)
Załącznik nr 2 do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków (zgłoszenie zmiany danych objętych umową)
Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę
i / lub odprowadzenie ścieków - formularz F3-5-32
Wniosek  o potwierdzenie przebiegu uzbrojenia wod-kan
Wniosek dotyczący dodatkowego wodomierza do bezpowrotnie zużytej wody
 
UMOWY
Umowa przyłączeniowa - formularz F4-3-7
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - formularz F3-5-18
Informacja dotycząca obowiązków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Krakowie w przypadkach zawierania umowy poza lokalem - druk F3-5-34
 
eFAKTURA
Regulamin udostępniania e-faktur
Zgoda na wystawianie i udostępnianie e-faktur
Zmiana adresu e-mail dla zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur
Wycofanie zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur
     
INNE
Oświadczenie o służebności przesyłu
Zgłoszenie podłączenia do kanalizacji miejskiej
Zgłoszenie przystąpienia do realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie - formularz F3-5-31
Protokół zdawczo-odbiorczy - formularz F3-5-33
Zgoda na obciążenie rachunku
Certyfikat BUREAU VERITAS
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania MPWiK S.A.