Menu mobile

Formularze i wnioski

Powrót do strony głównej

Formularze i wnioski Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
WNIOSKI
ikona pliku PDF Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci – Druk nr ITT-1 (formularz F4-5-23) (0.36MB, PDF)
ikona pliku PDF Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy sieci – DRUK NR ITT-2  (0.28MB, PDF)
ikona pliku PDF Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy lub wykorzystania przyłączy
– DRUK NR ITT-3  (0.19MB, PDF)
ikona pliku PDF Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości budowy/przebudowy sieci – DRUK NR ITT-4  (0.29MB, PDF)
ikona pliku PDF Wniosek o wydanie opinii technicznej – DRUK NR ITT-5  (0.27MB, PDF)
ikona PDF Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej budowy i nabycia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – DRUK NR ITT-10 (0.21MB, PDF)
ikona PDF Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej przebudowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – DRUK NR ITT-12 (0.26MB, PDF)
ikona pliku PDF Wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych – formularz F4-3-8 (0.21MB, PDF)
ikona pliku PDF Wniosek o wydanie potwierdzenia wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (0.54MB, PDF)
ikona pliku PDF Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - formularz F3-5-1 (0.31MB, PDF)
ikona pliku PDF Wniosek o zmianę danych objętych umową - formularz F3-5-2 (0.60MB, PDF)
ikona pliku PDF Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
(zgłoszenie zmiany danych objętych umową) (0.67MB, PDF)
ikona pliku PDF Załącznik nr 2 do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków (zgłoszenie zmiany danych objętych umową) (0.53MB, PDF)
ikona pliku PDF Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę
i / lub odprowadzenie ścieków - formularz F3-5-32 (0.68MB, PDF)
ikona pliku PDF Wniosek  o potwierdzenie przebiegu uzbrojenia wod-kan (0.55MB, PDF)
ikona pliku PDF Wniosek dotyczący dodatkowego wodomierza do bezpowrotnie zużytej wody (0.53MB, PDF)
Ikona pliku PDF Wniosek o udostępnienie hydrantu/-ów (0.25MB, PDF)
 
UMOWY
ikona pliku PDF Umowa przyłączeniowa - formularz F4-3-7 - wycofano dokument
ikona pliku PDF Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - formularz F3-5-18 (0.33MB, PDF)
W celu uzyskania informacji w sprawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków prosimy o kontakt z komórką merytoryczną „Zawieranie i zmiana umów”: tel. 12 42 42 300.

W celu uzyskania wersji dostępnej cyfrowo (dla osób z niepełnosprawnościami) prosimy o kontakt: tel. 12 43 33 427.
ikona pliku PDF Informacja dotycząca obowiązków Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w przypadkach zawierania umowy poza lokalem - druk F3-5-34 (0.16MB, PDF)
W celu uzyskania informacji dotyczącej obowiązków Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w przypadkach zawierania umowy poza lokalem prosimy o kontakt z komórką merytoryczną „Zawieranie i zmiana umów”: tel. 12 42 42 300.
W celu uzyskania wersji dostępnej cyfrowo (dla osób z niepełnosprawnościami) prosimy o kontakt: tel. 12 43 33 427.
 
eFAKTURA
ikona pliku PDF Regulamin udostępniania e-faktur (0.26MB, PDF)
ikona pliku PDF Zgoda na wystawianie i udostępnianie e-faktur (0.52MB, PDF)
ikona pliku PDF Zmiana adresu e-mail dla zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur (0.52MB, PDF)
ikona pliku PDF Wycofanie zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur (0.52MB, PDF)
     
INNE
ikona pliku PDF Oświadczenie o służebności przesyłu (0.60MB, PDF)
ikona pliku PDF Zgłoszenie podłączenia do kanalizacji miejskiej (0.54MB, PDF)
ikona pliku PDF Zgłoszenie przystąpienia do realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - formularz F4-4-5 (0.06MB, PDF)
ikona pliku PDF Pełnomocnictwo do zawarcia i/lub rozwiązania umowy z Wodociągami Miasta Krakowa S.A. - formularz F3-5-31 (0.18MB, PDF)
ikona pliku PDF Protokół zdawczo-odbiorczy - formularz F3-5-33 (0.56MB, PDF)
ikona pliku PDF Zgoda na obciążenie rachunku (0.48MB, PDF)
ikona pliku PDF Zlecenie stałe (0.53MB, PDF)
ikona pliku PDF Certyfikat BUREAU VERITAS (0.46MB, PDF)
ikona pliku PDF Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (0.51MB, PDF)