Menu mobile

Budowa Infrastruktury Sanitarnej

Powrót do strony głównej

Budowa Infrastruktury Sanitarnej Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Z myślą o mieszkańcach poszczególnych dzielnic Gminy Miejskiej Kraków, powstał Nowy Program Inwestycyjny pn. "BUDOWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ (BIS)". Zaproponowany przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. i przyjęty przez Radę Miasta Krakowa w dniu 7 lutego 2018 roku program, jest głównym elementem nowej polityki inwestycyjnej przedsiębiorstwa na lata 2018-2022.

Zarząd WMK S.A. w Krakowie zaplanował środki na inwestycje w latach 2018-2022 w wysokości blisko 580 mln złotych, które zawiera aktualizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych na inwestycje, bo aż 352 mln złotych,  zaplanowanych zostało na budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przewidywane przyrosty począwszy od 2018 do końca 2022 roku to: 127 km dla sieci wodociągowej i 137 km kanalizacji.

 
Wykres kołowy. Nakład na inwestycje w latach 2018-2022. Całościowy 580 mln.zł. Na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 352 mln. zł.
 
Ikona kranu, 127 km sieci wodociągowej. Ikona toalety, 137 km sieci kanalizacyjnej.
 
 

Założenia programu inwestycyjnego "BUDOWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ (BIS)":

 
  • modyfikacja założeń finansowo – realizacyjnych w zakresie polityki inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022,
  • współpraca z Radami i Zarządami Dzielnic Krakowa – uzyskanie partycypacji społecznej, w celu identyfikacji potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • możliwość przyłączenia się do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej na preferencyjnych warunkach – Wodociągi Miasta Krakowa pokryją koszty budowy sieci i wykonania odcinka przyłącza kanalizacyjnego w zakresie do pierwszej studni kanalizacyjnej (licząc od strony sieci) wraz z tą studnią, bądź w przypadku braku studni do granicy nieruchomości – zachęcanie mieszkańców do podłączenia się do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
 
 
grafika fragmentu rurociągu w kolorze niebieskim.  Definicja przyłącza wodociągowego
Grafika fragmentu rurociągu w kolorze pomarańczowym.  Definicja przyłącza kanalizacyjnego
 
 
​W celu zapewnienia właściwego przebiegu procesu rozbudowy infrastruktury oraz stabilnych podstaw funkcjonowania nowego programu, Wodociągi Miasta Krakowa we współpracy z Radami i Zarządami dzielnic Gminy Miejskiej Kraków przeprowadziły konsultacje społeczne wśród mieszkańców. Spotkania miały na celu określenie ich realnych potrzeb w zakresie dostępności infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym "Sprawozdaniem z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami dzielnic Gminy Miejskiej Kraków w dniach 13 marca - 7 czerwca 2018 r.", które jest do pobrania w linku poniżej.
 
Okładka sprawozdania. Przedstawia grafikę fragmentów rurociągu.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych (3.97MB, PDF)

Papierową wersję dokumentu można odebrać w Centrum Obsługi Mieszkańców Wodociągów Miasta Krakowa (przy ul. Senatorskiej 9).