Menu mobile

Projekty badawczo - rozwojowe

Powrót do strony głównej

Projekty badawczo - rozwojowe Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

logo partnerów


logo wodociągów Miasta Krakowa - herb

 

Numer umowy: RPMP.01.02.01-12-0237/19-00 z dnia 18.02.2020 roku

 

„Innowacyjne technologie odzysku fosforu dla polskich oczyszczalni ścieków”


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka wiedzy, Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Kwota dofinansowania:  639 606,68 PLN
 


 

logo partnerów

logo wodociągów Miasta krakowa - herb

 

Numer umowy: RPMP.01.02.02-0161/19-00 z dnia 05.02.2020 roku

 

Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa S.A.”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka wiedzy, Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 1 052 122,56 PLN
 zestawienie 4 logotypów Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska

logo wodociągów Miasta Krakowa

Numer umowy: POIR.04.01.04-00-0039/17 z dnia 12.12.2019 r.
InnoMUZAK

Projekt „Innowacyjna i nisko energetyczna metoda usuwania związków azotu ze ścieków komunalnych”

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Kwota dofinansowania: 3 353 719,38 PLN  

 

  Czytaj więcej


KONSORCJUM
 


Logo partnerów

 

Logo Narodowe Centrum badań i Rozwoju Logo Wodociągów Miasta Krakowa Logo Politechniki krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 


Projekt: POIR.04.01.02-00-0032/17
InTOwGC


„Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej”

Kwota dofinansowania: 472 665,38 PLN

  Czytaj więcej

Logo Programu Badań Stosowanych Logo Akademii Górniczo Hutniczej Logo Wodociągi krakowskie Logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


„System wykrywania przecieków w sieciach wodociągowych za pomocą analizy echa”
Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Konkursu
Programu Badań Stosowanych (PBS)
 
Nr umowy: PBS2/B9/22/2013 z dnia 03.12.2013 r.
Kwota dofinansowania: 892 558,00 PLN.

Czytaj więcej
Logo Innowacyjna Gospodarka logo Akademii Górniczo Hutniczej Logo Wodociągów krakowskich Flaga Unii Europejskiej
 

„Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji
w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,


NR umowy: UDA-POIG.01.03.01-12-052/12-01 z dnia 11.07.2013
Kwota dofinansowania: 1 462 140,00 PLN

Czytaj więcej
Logo Programu Badań Stosowanych Logo Politechniki krakowskiej mpwik (9.89KB, PNG) Logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


„Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego źródła węgla w procesie oczyszczania
ścieków komunalnych”

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych
 
Umowa nr  PBS1/B9/11/2012  z dn. 18.12.2012r.
Kwota dofinansowania 1 380 000 PLN

Czytaj więcej
Logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Logo Wodociągów krakowskich Logo Akademii Górniczo Hutniczej Logo Gekon


„Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków”

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
W ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych.


Nr Umowy: GEKON2/02/266926/3/2015
Kwota dofinansowania: 6 959 662 PLN

Czytaj więcej
 
logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Logo Wodociągów Miasta Krakowa S.A.
zestawienie 4 logotypów Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska  
”lnnowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

 
 Kwota dofinansowania: 3 614 971,64 PLN

Czytaj więcej