Projekty badawczo - rozwojowe

Powrót do strony głównej

Projekty badawczo - rozwojowe

KONSORCJUM
 
 

 


Projekt: POIR.04.01.02-00-0032/17
InTOwGC


„Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej”

Kwota dofinansowania: 472 665,38  PLN

  Czytaj więcej
 
 


„System wykrywania przecieków w sieciach wodociągowych za pomocą analizy echa”
Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Konkursu
Programu Badań Stosowanych (PBS)

 
Nr umowy: PBS2/B9/22/2013 z dnia 03.12.2013 r.
Kwota dofinansowania: 892 558,00 PLN.

Czytaj więcej
 
 
 

„Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji
w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,


NR umowy: UDA-POIG.01.03.01-12-052/12-01 z dnia 11.07.2013
Kwota dofinansowania: 1 462 140,00 PLN

Czytaj więcej
 


„Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego źródła węgla w procesie oczyszczania
ścieków komunalnych”

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych

 
Umowa nr  PBS1/B9/11/2012  z dn. 18.12.2012r.
Kwota dofinansowania 1 380 000 PLN

Czytaj więcej
 
 


„Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków”
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
W ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych.


Nr Umowy: GEKON2/02/266926/3/2015
Kwota dofinansowania: 6 959 662  PLN

Czytaj więcej