Menu mobile

Dane Spółki Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 SIEDZIBA WODOCIĄGÓW MIASTA KRAKOWA

 
Już od ponad 100 lat siedziba Wodociągów Miasta Krakowa mieści się przy ul. Senatorskiej. Budowę obiektu ukończono w 1913 roku. Budynek wzniesiono według projektu krakowskiego architekta Jana Rzymkowskiego, który był między innymi twórcą budynku Zespołu elektrowni miejskiej przy ulicy św. Wawrzyńca, a także Okrąglaka na Placu Nowym na Kazimierzu. Na terenie zakupionym przez Zarząd Wodociągów w 1909 roku znalazły się:
  • czterokondygnacyjny budynek administracyjny mieszczący: biura Zarządu, mieszkania urzędników technicznych, skład i stację prób wodomierzy oraz kotłownię,
  • warsztaty obejmujące: odlewnię, halę obrabiarek, halę automatów do wyrobu części do wodomierzy, tartak oraz stolarnię,
  • garaże, stajnia oraz wozownia,
  • portiernia z pomieszczeniami socjalnymi dla robotników i mieszkaniem kierowcy.
 
Obecnie w czterech budynkach przy ulicy Senatorskiej 1 znajdują się wyłącznie pomieszczenia biurowe.  

ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI


ul. Senatorska 1
30-106 Kraków
tel. 12 42-42-300
E-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy
KRS: 0000057956
NIP: 6750000065
REGON: 350720714

Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony

Bank Pekao S.A. I O/Kraków:
43 1240 1431 1111 0000 1045 3324