Skąd mam wodę?

Powrót do strony głównej

Skąd mam wodę?

 

W krakowskim systemie zaopatrzenia w wodę funkcjonują cztery zakłady uzdatniania, a woda pobierana jest z:

  • rzeki Sanki ( Zakład Uzdatniania Wody Bielany),
  • rzeki Dłubni (Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia),
  • rzeki Rudawy (Zakład Uzdatniania Wody Rudawa),
  • Zbiornika Dobczyckiego na rzece Rabie (Zakład Uzdatniania Wody Raba).

W zależności od tego, w której części Krakowa Państwo mieszkacie – Wasz kran zaopatrywany jest przez inny zakład uzdatniania wody. W pewnych obszarach woda jest mieszana tzn. pochodzi z więcej niż jednego zakładu.Szczegółowe informacje o jakości i składzie wody znajdą Państwo w komunikatach MPWiK S.A.