Inwestycje

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 13

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach nowo projektowanego układu drogowego obsługującego teren pomiędzy ul. Szarotek - Ojcowska-Jasnogórska w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 1817959,56 Kanalizacja sanitarna - 536 2019-02-28

2. Budowa sieci wodociągowej DN150 w ul. Korbońskiego (dawna Marcika) -spięcie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA, Jarosław Irzyk, ul Szkolna 17,   41-711 Ruda Śląska. 194410,43 Sieć wodociągowa - 159 2019-05-30

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Błonie - bocznej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 87831,35 Kolektor sanitarny - 24
Przyłącza kanlizacyjne - 3 szt.
2019-03-29

4. Remont sieci wodociągowej w ul. Bojki, Estońskiej wraz z remontem przyłączy wodociągowych.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Biuro Prawno - Inwestycyjne Inwest - Lex ul. Mazowiecka 21 30-019 Kraków 2079807 Sieć wodociagowa - 960
Przyłącza wodociągowe - 260 m
2019-04-30

5. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzisko od skrzyżowania z ul. Bogucianka do wysokości bud. nr 44 oraz przebudowa sieci wodociągowej DN150 z remontem przyłączy w ul Grodzisko w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 2 040 959,31 Sieć wodociągowa - 549,9
Sieć kanalizacyjna - 605,6
Przebudowa przyłączy wodociągowych - 20 szt
 
2019-03-29