Menu mobile

Inwestycje Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 7

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moszyńskiego, Muszyńskiego, Sanatoryjnej bocznej w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 3 485 820 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moszyńskiego, Muszyńskiego, Sanatoryjnej bocznej wraz z przebudową kanału sanitarnego w ul. Moszyńskiego w Krakowie.  2023-11-30 >

2. Kompleksowy remont magistrali wodociągowej DN 800 na odcinku pomiędzy ulicami Wodna i Saska w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
TERLAN Sp. z o.o. z siedzibą: 60-478 Poznań, ul. Lutycka 95, 3 472 518 Kompleksowy remont magistrali wodociągowej DN 800 na odcinku pomiędzy ulicami Wodna i Saska w Krakowie metodą natrysku hybrydowym kompozytem żywic polimocznikowych z włóknami bazaltowymi. 2022-09-30 >

3. ​Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 1000, DN 800, DN 500 wraz z przepięciem w ul. Żołnierskiej, Żeńców, Kaczej w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków 2431710,00 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 1000, DN 800, DN 500 wraz z przepięciem istniejących przyłączy kanalizacyjnych i wpustów drogowych w ul. Żołnierskiej, Żeńców, Kaczej oraz budowa (przełożenie) wodociągu DN 150 w ul. Żołnierskiej. 2022-12-06 >

4. Budowa magistrali wodociągowej DN 800 mm ul. Myśliwska/Lasówka w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Hamer Polska Sp. z o.o. Sp. komadytowa, ul. Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków  6 453 164,00 Budowa magistrali wodociągowej DN 800 mm pomiędzy węzłami 2.1-6.1 ul. Myśliwska/Lasówka w Krakowie (Park Ogród Płaszów). 2023-02-28 >

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaporębie i ul. bocznych wraz z przyłączami, przebudową gazu, budową pompowni ścieków

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków 3 387 420 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaporębie i ul. bocznych wraz z przyłączami, przebudową gazu, budową pompowni ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym, elektryką, AKPIA, zjazdem i włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego. Osiedla Branice - zad. 9, 10,11,12,13. 2023-06-30 >
Strona 1 z 2