Menu mobile

Inwestycje Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 12

1. Budowa magistrali wodociągowej DN 800 w rejonie ul. Przewóz, ul. Rzebika, ul. Myśliwskiej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
KRAKSPRZĘT Myślińscy, Wierzbicki Sp.K. ul Lipska w Krakowie ul. Lipska 51/91 4 784 907 Budowa magistrali wodociągowej DN 800 mm pomiędzy węzłami W.7-2.1b 
w rejonie ul. Przewóz, ul. Rzebika, ul. Myśliwskiej w Krakowie.
2023-10-30 >

2. Budowa instalacji dezodoryzacji w rejonie kolektora bieżanowskiego na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 2 288 034 Budowa instalacji dezodoryzacji w rejonie kolektora bieżanowskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie 2023-12-31 >

3. Budowa magistrali wodociągowej DN 800 w rejonie ul. Myśliwskiej/Koszykarskiej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
NOVA STRUCTURA  Rafał Nowak 31-409 Kraków, ul. Dominikanów 32/31 3 318 856 Budowa magistrali wodociągowej DN 800 pomiędzy węzłami 6.1-8.2b w rejonie ul. Myśliwskiej/Koszykarskiej w Krakowie.  2023-10-30 >

4. Budowa pompowni ścieków bytowo gospodarczych oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Osterwy w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA 1, Szczepan Irzyk, Lipnik 327,   32-412 Wiśniowa. 5 331 558  Budowa pompowni ścieków bytowo gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną oraz rurociągiem tłocznym na działce nr 5/3 w obrębie 96 i na działce nr 289 w  obrębie 95 j. ewid. Podgórze w rej. ul. Osterwy w Krakowie, 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Osterwy,  bocznych Osterwy, Tuchowskiej, Orszańskiej w Krakowie.
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Osterwy w Krakowie
(od rejonu ul. Rytowniczej do wysokości przepompowni ścieków).   
2024-06-30 >

5. ​Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków 98-98 F w ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 909 471 ​Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków 98-98 F w ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie- odcinek S1-S10. 2023-06-30 >
Strona 1 z 3