Inwestycje

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 14

1. Przebudowa sieci wodociągowej DN 200 mm pomiędzy węzłami W1-W14 wraz z przyłaczami w ul. Kantorowickiej w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Marek Bryk Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ROBIN, ul. T. Kościuszki 53,  30-105 Kraków 344 341,50 Sieć wodociągowa - 258
Przyłącza wodociągowe - 10
2018-07-22

2. Przebudowa sieci wodociągowej DN 150 mm odc. A-E oraz na odc. D-D1 wraz z przyłączami wodociągowymi oraz przebudowa sieci teletechnicznej na odc. 1 - 2 w ul. Kordiana w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Sko - Bud Sp. z o.o., ul. Chłopska 5, 30-806 Kraków 332 183,27 Sieć wodociągowa – 321
Przyłącza wodociągowe - 7
2018-12-15

3. Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm z żeliwa sferoidalnego z przyłaczami w ulicy Balickiej w Krakowie - etap II

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Hamer Polska Sp. z o.o. Sp. komadytowa, ul. Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków 1 223 443,94 Sieć wodociągowa – 620
Przyłącza wodociągowe - 7
2018-12-31

4. Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Korzeniowskiego w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Marek Bryk Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ROBIN, ul. T. Kościuszki 53,  30-105 Kraków 102 000 Sieć wodociągowa - 84 2018-07-31

5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Petrażyckiego i Skotnickiej bocznej w Krakowie - cześć II - ul. Skotnicka boczna

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA 1, Szczepan Irzyk, Lipnik 327,   32-412 Wiśniowa. 185 407,31 Sieć kanalizacyjna – 78,5
Przyłącza kanalizacyjne - 5 szt
Sieć wodociągowa – 98,5
Przyłącza wodociągowe - 5 szt
2018-07-06