Inwestycje

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 9

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Wróblowickiej – Część II w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA 1, Szczepan Irzyk, Lipnik 327,   32-412 Wiśniowa. 1429874,97 Kanalizacja sanitarna - 974
Przyłącza kanalizacyjne - 9 szt.
2019-12-11

2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bieżanowskiej, ul. Ściegiennego, ul. Marzanny, ul. Młodzieży, ul. Podmiłów na odcinku od ul. Ściegiennego do ul . Jerzmanowskiego w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp.z o.o. ul. Christo Botewa 14,  30-798 Kraków   1893955,80 Sieć wodociągowa -754,20 2020-11-30

3. Przebudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym w ulicy Myślenickiej.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  Ul. Lipowa 5 a,  52-200 Wrocław, 4463984,32 Pompownia ścieków - 1 kpl.
Kanalizacja sanitarna - 755
Sieć wodociągowa - 274,5
Przyłącza kanalizacjyjne - 45 szt.
2019-12-31

4. Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przykanalikami do studni wpustowych w ul. Mistrzejowickiej na odcinku od ROD do ul. Marycjusza

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków. 1280000,00 Kanalizacja sanitarna - 280 2019-07-23

5. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w ul. Jasnogórskiej na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul. Gaik w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp.z o.o. ul. Christo Botewa 14,  30-798 Kraków   1890968,60 Sieć wodociągowa - 1732 2019-06-19