Inwestycje

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 9

1. Przebudowa sieci wodociągowej DN 150 mm w ul. Kaszubskiej na odcinku od ul. Skalnej do ul. Orlej wraz z przebudową sieci gazowej w ul. Kaszubskiej

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 620475,75 Sieć wodociągowa - 263,5
Sieć gazowa - 38
2020-03-31

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną P1 przy ul. Zbydniowickiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Matematyków Krakowskich Cz. I i Cz. II

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA 1, Szczepan Irzyk, Lipnik 327,   32-412 Wiśniowa. 4225053,94 Kanalizacja sanitarna - 1666,5
Rurociąg tłoczny- 566,5
2021-12-21

3. Budowa kanału sanitarnego DN 250 mm wraz z przebudową istniejącego kanału sanitarnego DN 200 mm w ul. Goryczkowej

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 134387,66 Kanalizacja sanitarna - 85 2020-03-31

4. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN400 wraz z przyłączami w ul. Jutrzenka.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 305451,93 Kanalizacja sanitarna - 96 2020-05-29

5. Budowa magistrali wodociągowej DN 800 mm w rejonie ul. Abrahama i ul. Heltmana

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Hamer Polska Sp. z o.o. Sp. komadytowa, ul. Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków 2628490 Magistrala - 448 2020-09-30