Zintegrowany Kalkulator Projektanta

Powrót do strony głównej

Zintegrowany Kalkulator Projektanta


Zapraszamy do korzystania z aplikacji Zintegrowany Kalkulator Projektanta. 

 
 
Program jest pomocny m.in w celu określenia:
  •  deszczu miarodajnego do wymiarowania obiektów infrastruktury odwodnieniowej,
  •  odpływu wód opadowych ze zlewni,
  •  dopuszczalnego limitu zrzutu wód opadowych (dla standardowych warunków) jakie mogą przyjąć do swojej sieci Wodociągi Miasta Krakowa,
  •  niezbędnej objętości wód opadowych koniecznych do przetrzymania,
  •  objętości czynnej zbiornika retencyjnego ze względu na np. powierzchnię działki,
  •  charakterystycznych parametrów hydraulicznych dla rurociągów kołowych oraz jajowych,
  •  zapotrzebowania na wodę ze względu na różny charakter zabudowy,
  •  spadków dla przewodów grawitacyjnych.
 

 
Po pobraniu programu, można go uruchomić klikając na ikonę ZKP.exe. Program zacznie działać po zaakceptowaniu Umowy licencyjnej. 

Dla każdej z 4 aplikacji zintegrowanych w programie przedstawiono przykłady obliczeniowe dla programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta :

Pobierz plik pdf