Zintegrowany Kalkulator Projektanta

Powrót do strony głównej

Zintegrowany Kalkulator Projektanta


Zapraszamy do korzystania z wersji online Zintegrowanego Kalkulatora Projektanta!

 


 
 

W skład kalkulatora wchodzi 6 aplikacji:

 
 ​ Q-retencyjne to aplikacja do obliczania limitu zrzutu wód opadowych, jakie dla standardowych warunków mogą zostać przyjęte do sieci MPWiK S.A. w Krakowie  oraz wymiarowania zbiorników retencyjnych na podstawie parametrów deszczu miarodajnego.

 ​Kołowy-Jajowy to aplikacja, która służy do obliczenia charakterystycznych parametrów hydraulicznych dla kanałów kołowych i jajowych, takich jak: Przekrój, Obwód zwilżony, Promień hydrauliczny, Prędkości i Przepustowości.

 Spadek jest aplikacją, która oblicza spadek w zależności od podanych rzędnych i odległości oraz rzędną w zależności od podanego spadku, odległości i rzędnej początkowej/ końcowej. 

 Qh maksymalne to aplikacja do obliczania maksymalnego zapotrzebowania na wodę w zależności od rodzaju zabudowy na podstawie współczynników nierównomierności dobowej (Nd) i godzinowej (Nh) oraz zużycia jednostkowego przez mieszkańca (jd).

 Q ciśnieniowe to aplikacja, który służy do obliczeń hydraulicznych przewodów ciśnieniowych.

  Objętość to aplikacja, która służy do obliczenia objętości oraz długości kanału z uwzględnieniem jego kształtu.
 

 Przykłady obliczeniowe dla programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta (pobierz plik pdf)

Poprzednia wersja aplikacji