Menu mobile

Zintegrowany Kalkulator Projektanta

Powrót do strony głównej

Zintegrowany Kalkulator Projektanta Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


Zapraszamy do korzystania z wersji online Zintegrowanego Kalkulatora Projektanta!

 

Logo Wodociągi Miasta Krakowa oraz napis Zintegrowany Kalkulator Projektanta.
 
 

W skład kalkulatora wchodzi 6 aplikacji:

 
 Element dekoracyjny.​ Q-retencyjne to aplikacja do obliczania limitu zrzutu wód opadowych, jakie dla standardowych warunków mogą zostać przyjęte do sieci WMK S.A. oraz wymiarowania zbiorników retencyjnych na podstawie parametrów deszczu miarodajnego.

Element dekoracyjny. ​Kołowy-Jajowy to aplikacja, która służy do obliczenia charakterystycznych parametrów hydraulicznych dla kanałów kołowych i jajowych, takich jak: Przekrój, Obwód zwilżony, Promień hydrauliczny, Prędkości i Przepustowości.

Element dekoracyjny. Spadek jest aplikacją, która oblicza spadek w zależności od podanych rzędnych i odległości oraz rzędną w zależności od podanego spadku, odległości i rzędnej początkowej/ końcowej. 

Element dekoracyjny. Qh maksymalne to aplikacja do obliczania maksymalnego zapotrzebowania na wodę w zależności od rodzaju zabudowy na podstawie współczynników nierównomierności dobowej (Nd) i godzinowej (Nh) oraz zużycia jednostkowego przez mieszkańca (jd).

Element dekoracyjny. Q ciśnieniowe to aplikacja, który służy do obliczeń hydraulicznych przewodów ciśnieniowych.

 Element dekoracyjny. Objętość to aplikacja, która służy do obliczenia objętości oraz długości kanału z uwzględnieniem jego kształtu.

ikona dokument   Przykłady obliczeniowe dla programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta (1.73MB, PDF)