Menu mobile

Ptaki Zbiornika Dobczyckiego

Powrót do strony głównej

Ptaki Zbiornika Dobczyckiego Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Zbiornik Dobczycki zachwyca bogactwem ptaków. Występuje tu aż 241 gatunków. Brak podobnych akwenów wodnych w promieniu wielu dziesiątków kilometrów powoduje, że ptaki, szczególnie wodno-błotne, wybierają ten obszar na miejsce lęgów oraz odpoczynku podczas wędrówek.

Różnorodność gatunkowa ptaków na Zbiorniku Dobczyckim zmienia się w ciągu roku. Szczególnie bogate w gatunki są miesiące, w których odbywa się ich migracja, tj. marzec – maj oraz lipiec – październik.
 
Czerwiec, podczas którego odbywają się lęgi, jest nieco uboższy. Na zbiorniku jest wówczas mało miejsc dogodnych do gniazdowania, ponieważ poziom wody w tym miesiącu jest stosunkowo wysoki.  
 
Największe wahania liczebności gatunków występują w zimie. Podczas zlodzenia tafli jeziora, występuje niewiele ptaków wodno-błotnych, a nawet może ich nie być wcale.
 
Średnio najwięcej osobników możemy obserwować późną jesienią, kiedy to kaczki, mewy, perkozy i kormorany koncentrują się w duże stada. Notuje się wówczas skupienia ptaków powyżej 4000 osobników.
 
Po zamarznięciu całości zbiornika, z reguły w grudniu i styczniu, ptaki wodne przenoszą się poniżej zapory, gdzie występuje woda bieżąca przez całą zimę. Na zbiorniku i w jego sąsiedztwie występują wówczas prawie wyłącznie ptaki zimujące w zakrzaczeniach, zadrzewieniach oraz na polach uprawnych.
  
Gatunki ptaków
Ptak z długą szyją pływający w wodzie. Kormorany, nury, perkozy

Kliknij aby przeczytać opis
To grupy ptaków nurkujących, głównie rybożernych, które znalazły dogodne środowisko do żerowania na Zbiorniku Dobczyckim z uwagi na jego dużą głębokość. Liczne grupy można spotkać późną jesienią, kormorana czarnego i perkoza dwuczubego do kilkuset osobników, czy nurów czarnoszyich do kilkudziesięciu ptaków. 
Ptak lecący nad taflą wody. Ptaki blaszkodziobe

Kliknij aby przeczytać opis
To grupa ptaków ściśle związanych ze środowiskiem wodnym. Należą do niej łabędzie, gęsi i kaczki. Najliczniej na Zbiorniku występują podczas przelotów wiosennych oraz jesiennych, a także podczas łagodnych zim, kiedy tafla pozostaje wolna od lodu. Spotyka się wówczas koncentracje do kilku tysięcy osobników, głównie kaczek – krzyżówki, cyraneczki, czy nurogęsi, a także łabędzi niemych. Od kilku lat na Zbiorniku Dobczyckim można zaobserwować barwne gęsiówki egipskie, które są gatunkiem obcym dla fauny Polski. 
Ptak w locie z szeroko rozprostowanymi skrzydłami. Czaple i bociany 

Kliknij aby przeczytać opis
Nad Zbiornikiem lub w jego pobliżu lęgi odbywają: bocian biały, bocian czarny, czapla siwa i bączek. Długie nogi i dzioby przedstawicieli tej grupy ptaków to przystosowanie do brodzenia w wodzie i zdobywania w niej pokarmu. 
Ptak stojący wśród zarośli. Żurawie i chruściele 

Kliknij aby przeczytać opis
Żurawie kojarzą się raczej z bagiennymi obszarami północnej Polski. Jednak od kilku lat można je spotkać nad Zbiornikiem Dobczyckim. Prawdopodobnie odbywają tu także lęgi. Pozostali przedstawiciele żurawiowatych – rodzina chruścieli – kokoszka, wodnik, czy kropiatka, to mieszkańcy trzcinowisk i gęstych zarośli, których na co dzień trudniej zobaczyć, a łatwiej usłyszeć ich charakterystyczne głosy. 
Ptak w locie. Mewy i rybitwy 

Kliknij aby przeczytać opis
Ze względu na brak wysp na Zbiorniku, mewy oraz rybitwy nie znajdują tu z reguły  odpowiedniego miejsca do założenia lęgów. Natomiast podczas wędrówek  spotkać można wielu przedstawicieli tej grupy ptaków, żerujących lub odpoczywających na tafli wody.
Ptak stojący na błotnistym podłożu. Ptaki siewkowe 

Kliknij aby przeczytać opis
Występują szczególnie licznie, gdy poziom piętrzenia Zbiornika jest niski i odsłaniają się błotniste brzegi. Przystosowane są do zdobywania pokarmu wydobywając go z miękkiego podłoża długimi dziobami. Kilka gatunków siewkowych odbywa lęgi nad Zbiornikiem Dobczyckim: brodziec piskliwy, krwawodziób, czajka, sieweczka rzeczna, czy kszyk. 
Ptak siedzący na gałęzi. Ptaki kraskowate 

Kliknij aby przeczytać opis
Nad Zbiornikiem można spotkać trzech przedstawicieli barwnej rodziny kraskowatych: zimorodka, żołnę i dudka. Spośród nich zimorodek jest najbardziej związany ze środowiskiem wodnym – żywi się rybami i bezkręgowcami, za którymi nurkuje niczym pocisk. Gnieździ się w norach, które kopie w stromych brzegach i skarpach.