Menu mobile

Inne projekty Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

logo (3.81KB, JPG)

„Remont konserwatorski elewacji budynku Administracyjnego Wodociągów Krakowskich /dawny dworzec Wodociągowy/ przy ul. Senatorskiej 1 w Krakowie" – I rok realizacji PWE

Umowa nr WD-I/II.25/56/2021

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna realizują projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, którego celem jest odrestaurowanie elewacji budynku wpisanego w rejestr zabytków pod numerem A-1042.
 
  • Wartość zadania:  277 987,87 zł
  • Wysokość dofinansowania:  161 232,96 zł
  • Okres realizacji: 2021 r.