Menu mobile

Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego...

Powrót do strony głównej

Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego... Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
pbs_s (11.48KB, PNG) mpk (5.01KB, PNG) mpwik (9.89KB, PNG) ncbir (8.16KB, PNG)

„Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego źródła węgla w procesie oczyszczania
ścieków komunalnych”
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych
 
Umowa nr  PBS1/B9/11/2012  z dn. 18.12.2012r.
Kwota dofinansowania 1 380 000 PLN
 

Projekt „Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego źródła węgla w procesie oczyszczania ścieków komunalnych”, realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, będącą liderem konsorcjum w składzie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.
 
  • Koszt całkowity Projektu: 1 800 000,00 PLN
  • Dofinansowanie ze środków NCBiR: 1 380 000,00 PLN
  • Okres realizacji: 01.09.2012 - 30.06.2015

Cel Projektu: zastosowanie, zidentyfikowanych dopiero w 1999 roku, najstarszych mikroorganizmów archeanów (archaea) do usuwania zanieczyszczeń biogennych, głównie związków azotu, fosforu i węgla. Badania prowadzone w skali laboratoryjnej i technicznej polegają na augmentacji osadu czynnego archeanami. Osad taki wymaga pracy w warunkach zmniejszonego stężenia tlenu, a zachodzący proces denitryfikacji jest znacznie skrócony, co w konsekwencji wpływa na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni. Zadaniem projektu jest opracowanie optymalnych warunków pracy osadu czynnego w obecności archeanów.