Menu mobile

Wojciech Szczepanik

Powrót do strony głównej

Wojciech Szczepanik Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
Członek Zarządu - Wojciech Szczepanik

Wojciech Szczepanik

Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Od 2007 roku jako Wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., był odpowiedzialny za wydatkowanie funduszy europejskich dla małopolskich przedsiębiorców, pozyskując blisko 1 mld zł wsparcia z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Współtworzył, a następnie nadzorował działania Centrum Business in Małopolska, koordynującego prace związane z promocją gospodarczą Województwa Małopolskiego. W czerwcu 2014 r. został Dyrektorem krakowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie podjął i wdrożył działania podnoszące jakość i efektywność obsługi przeszło miliona klientów. W lutym 2015 r. został powołany na stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. Od stycznia 2016 r. do grudnia 2018r. pełnił funkcję Sekretarza Województwa Małopolskiego, koordynując pracę poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego.  Współtworzył i nadzorował programy realizowane przez Województwo Małopolskie, w tym m.in. projekt związany z jakością powietrza „Oczyszczacze powietrza – w każdym przedszkolu i żłobku w Małopolsce”. Z Wodociągami Miasta Krakowa związany od roku 2017, jako członek Rady Nadzorczej Spółki.
 
Wojciech Szczepanik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat, samorządowiec, pracował w kancelariach adwokackich, udzielał również bezpłatnych porad prawnych w ramach organizacji pozarządowych. W trakcie swojej kariery zawodowej systematycznie uzupełniał wiedzę specjalistycznymi kursami, szkoleniami i warsztatami z zakresu zamówień publicznych, pozyskiwania środków europejskich oraz zarządzania. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych.
 
Zawodowe zainteresowania koncentruje wokół wykorzystania szans absorpcji środków unijnych oraz aspektów prawnego otoczenia gospodarki publicznej, ze szczególnym naciskiem na przepisy związane z kontraktowaniem.