Menu mobile

Aktualności dotyczące projektu

Powrót do strony głównej

Aktualności dotyczące projektu Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Logo: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz logo: EEA and Norway Grants.
 

Projekt „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3” realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  (EOG) 2014 – 2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” obszar programowy: „Energia”

 
  • Kwiecień 2024

Zgodnie z umową o dofinansowanie datą końcową projektu  jest data kwalifikowania kosztów czyli 30.04.2024. Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność i Raport Końcowy w terminie 15 dni roboczych po dacie końcowej projektu.
  • Luty 2024

Po potwierdzeniu uzyskanych parametrów gwarancyjnych 17 stycznia 2024 roku  został podpisany  Protokół Odbioru Końcowego. 
  • 31.01.2023 – Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wodociągów Miasta Krakowa S.A. wartość zadania została zwiększona o 5 791 088,46 do wysokości 17 935 245,00 PLN zł, z czego dofinansowanie w wysokości 45% wzrosło o 2 118 690,90 i wynosi 6 561 675,00 zł.
Na kwotę dofinansowania składają się dwa źródła:  
- z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie nie większej niż 1 292 296,80 EUR, co stanowi równowartość 5 577 423,75 zł netto
- ze środków Budżetu Państwa w kwocie nie mniejszej niż 984 251,25 zł netto
Termin realizacji Projektu (okres kwalifikowania środków) upływa 31.04.2024 r.
 
  • ​18.07.2022 – Podpisanie umowy  z Wykonawcą robót  firmą Instal Kraków S.A.
Termin realizacji umowy 18 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 17.01.2024 r.
Wartość umowy netto: 14 581 500,00  zł 
 
  • 29.11.2021 – Podpisanie umowy o dofinasowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Umowa nr MFEOG.07.04.13-06-0021/21-00)

  

Zobacz inne aktualności dotyczące projektu:

 

Zobacz inne materiały: