Menu mobile

Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia

Powrót do strony głównej

Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Lokalizacja
Kraków, os. Na Stoku 33
tel. 12  640-25-07
 

ZUW Dłubnia, widok na odmólnik; w tle budynek stacji dezynfekcji wody.

 

Informacje o Zakładzie

  • data rozpoczęcia działalności: 30.01.1960 r.
  • źródła ujmowanej wody: rzeka Dłubnia, studnie głębinowe
  • wydajność maksymalna: 32 000 m3/dobę
  • bieżąca produkcja: 20 000 m3/dobę
  • bieżąca produkcja studni głębinowych: 4 500 m3/dobę
  • powierzchnia zakładu:  7 ha
  • technologia dezynfekcji: CIO2 (dwutlenek chloru), podchloryn sodu wytwarzany przez elektrolizery z soli kuchennej
  • ilość zaopatrywanych odbiorców: ok. 200 tys.


Historia ZUW Dłubnia