Menu mobile

Ograniczenie uciążliwości zapachowej

Powrót do strony głównej

Ograniczenie uciążliwości zapachowej Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. od kilku lat skutecznie realizują program ograniczania uciążliwości zapachowych obiektów gospodarki ściekowej. Działania mają charakter długofalowy, a ich celem jest identyfikacja źródeł odorów, ocena skali zjawiska i wykonanie systemów dezodoryzacyjnych.

Działania podjęte na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów:
  • budowa czterostanowiskowej, zhermetyzowanej stacji zlewnej ścieków dowożonych, wyposażonej w system dezodoryzacji
  • zraszacze zamgławiające preparatem neutralizującym substancje złowonne w rejonie kanału doprowadzającego ścieki i stacji zlewnej – bariera antyodorowa
  • system dozowania środków wiążących siarkowodór w punkcie zlewnym
  • zbiornik retencyjny dowożonych nieczystości z odprowadzeniem gazów do filtra
  • hermetyzacja głównego kanału doprowadzającego ścieki
  • hermetyzacja krat gęstych i krat rzadkich z ujęciem powietrza złowonnego
  • przykrycie komór połączeniowych w części mechanicznej oczyszczalni

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ